Huishoudelijk reglement

GZA Kinderopvang is een erkend kinderdagverblijf dat onder toezicht staat van Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

Vanzelfsprekend zijn er een aantal regels en afspraken tussen de ouders en het kinderdagverblijf. Deze vindt u terug in ons huishoudelijk reglement (NIEUW pdf-formaat, 120 kB).